Set
25
Mer
Consiglio presbiterale
Set 25@09:30–11:30
Set
29
Dom
105ª Giornata del migrante e del rifugiato
Set 29 giorno intero
Ott
5
Sab
Pellegrinaggio mariano mensile
Ott 5 giorno intero
Ott
11
Ven
Incontro di presbiteri, religiosi e diaconi permanenti
Ott 11@09:30–11:30
Ott
13
Dom
Celebrazione di inizio dell’Anno Pastorale
Ott 13@17:00–18:00
Ott
18
Ven
Incontro del Vescovo con il Clero del Vicariato della Spezia I
Ott 18@10:00–12:00
Veglia missionaria
Ott 18@21:00–22:30
Ott
20
Dom
93ª Giornata missionaria
Ott 20 giorno intero
Ott
25
Ven
Incontro del Vescovo con il Clero del Vicariato della Spezia II
Ott 25@10:00–12:00
Ott
30
Mer
Incontro del Vescovo con il Clero del Vicariato della Riviera (Levanto)
Ott 30@10:00–12:00